Podmienky súťaže na facebooku

 

PODMIENKY SÚŤAŽE NA FACEBOOKU 

 

  1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1 Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá súťaže Pleva-sk.sk (ďalej len „Organizátor“ )

1.2 Výhercu oznámi Organizátor po oficiálnom zlosovaní na svojej oficiálnej stránke na Facebooku (https://www.facebook.com/plevask.sk) .

 

  1. Zameranie súťaže, ceny a účastníci

 

2.1 Predmetom súťaže: 1x zázvor lekársky v mede 250g , 1x propolisové kvapky Pleva 22g

2.2 Za platnú prihlášku do súťaže je považované splnenie všetkých nasledujúcich podmienok:

1) zúčastniť sa môže len osoba staršia ako 15 rokov, ktorá  zadala "pači sa mi to" alebo "like" na stránku na facebooku Pleva-sk.sk

2) zdieľanie súťažného príspevku je povolené maximálne 2 krát počas celého trvania súťaže

3) súťažný príspevok označí tlačidlom ,,Páči  sa mi to,, alebo ,,Like,,

4) v komentári súťažiaci označí človeka, ktorému chce dať šancu zúčastniť sa

 

  1. Priebeh hlasovania a vyhodnotenie

 

3.1 Účastník, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.2 týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania.

3.2 Z konečného počtu súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky, vyžrebuje Organizátor jedného víťaza náhodným výberom "scrolovania" a zastavenia na náhodnom súťažiacom kurzorom myši. Po úspešnej opätovnej kontrole splnenia všetkých súťažných podmienok sa vybraný súťažiaci  stáva právoplatným výhercom súťaže.

3.3  Súťaž trvá od zverejnenia súťažného príspevku na Facebook stránke Pleva-sk.sk, do 25.10.2020 do 24:00 hod.

3.4  Právoplatný výherca bude vyhlásený na Facebook stránke Pleva-sk.sk  dňa 26.10.2020 po 12:00 hod.

3.5 Návštevník našej Facebook stránky Pleva-sk.sk odovzdaním hlasu (označením "Páči sa mi to" alebo "Like" ) prejavuje súhlas  s pravidlami súťaže. Každý súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže. Svoje  odstúpenie zo Súťaže je povinný doručiť písomne na adresu sídla Organizátora alebo  v elektronickej podobe na info@pleva-sk.sk

 

Copyright 2013 - 2020 © Pleva-sk.sk